Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Щаснівська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 05395569) був реорганізований і увійшов до складу Волочиської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Щаснівка
Волочиський район, Хмельницька область

30 сесія

Україна

Щаснівська  сільська рада

Волочиського району Хмельницької області

 

Рішення № 3

Тридцятої сесії сільської ради

Від 30 січня 2015 року

с.Щаснівка

Про сільський бюджет на 2015рік

      Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» та Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2015 рік :
 • доходи сільського бюджету у сумі 657770 грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 634770 грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 23000 грн., згідно з додатком №1 цього рішення;
 • видатки сільського бюджету у сумі 657770 грн., у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 634770 грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 23000 грн.
 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського на 2015 рік, у тому числі по загальному фонду 6347770 грн. та спеціальному фонду 23000 грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.
 2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  300 грн.
 3. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду cільського бюджету на 2015 рік за економічною  структурою видатків відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на заробітну плату(код 2120);

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 2220);

- забезпечення продуктами харчування (код 2230);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

- поточні трансферти населенню (код 2730).

5. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України :

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

   6. Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

  7.Установити,що у загальному фонді сільського бюджету на 2015 рік до доходів належать надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України.

  8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69 та 71 Бюджетного кодексу України.

  9.Дозволити сільському голові в процесі виконання сільського бюджету за обґрунтованим поданням розпорядників коштів сільського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу функції.

      Поточні видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ ,можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів у разі ,коли від сутня прострочена заборгованість із заробітної плати .

 10. У виняткових випадках, в разі необхідності, здійснювати видатки на придбання господарських, канцелярських товарів, медикаментів та продуктів харчування (КЕКВ 2200 ) за готівку.

11.Дозволити головним розпорядникам коштів сільського бюджету здійснювати централізовану закупівлю товарів, робіт і послуг для розпорядників коштів нижчого рівня з дотриманням процедур чинного законодавства.

12. Додатки 1,3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

 Сільський   голова                                            А. Наливайчук        

 

УРАЇНА

ЩАСНВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛОЧИСЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Тридцятої сесії сільської ради

від « 30 » січня 2015 року

с.Щаснівка

Про встановлення ставок

акцизного податку з реалізованих

суб’єктами господарювання роздрібної

торгівлі підакцизних товарів на території

Щаснівської сільської ради на 2015 рік

Керуючись Податковим кодексом України, Законом України «Про внесення  змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р., відповідно до ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», за рекомендаціями постійних комісій сільської ради сесія сільської  ради

ВИРІШИЛА:

 1. Встановити на території Щаснівської сільської ради ставку акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у розмірі 5 (п’ять) відсотків від вартості (з податком на додану вартість ).
 2. Визначити платниками акцизного податку осіб-суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів на території Щаснівської сільської ради та підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність.
 3. До підакцизних товарів, які реалізуються на території сільської ради у роздрібній  торгівлі, належать:
 • спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;
 • тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну.
 1. Термін чинності цього рішення до 31 грудня 2015 року включно.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісії з питань планування бюджету та фінансів (голова Когут О.А.) та сільського голову Наливайчук А.В..

Сільський голова                                                      А.Наливайчук 

 

УРАЇНА

ЩАСНВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

     ВОЛОЧИСЬКОГО РАЙОНУ

      ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Тридцятої  сесії сільської ради

від « 30 »  січня  2015 року

с.Щаснівка

Про внесення змін до рішення

дев’ятнадцятої сесії сільської ради №1

від  11.07.2014 року « Про встановлення

місцевих податків  та зборів на

території Щаснівської сільської ради на 2015 рік.»

          Керуючись Податковим кодексом України, Законом України «Про внесення  змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів  України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р., відповідно до ст.. 26 Закону  України про місцеве самоврядування в Україні» за рекомендаціями постійних комісій сільської ради сесія сільської ради..

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до рішення сільської ради від 11 липня 2014р. № 1 «Про встановлення місцевих  податків та зборів на території Щаснівської сільської ради на 2015 рік», виклавши пункт 1 у редакції:

«Встановити у 2015 році на території Щаснівської сільської ради місцеві податки і затвердити  їх ставки:

1.1.   Податок на майно (Додаток №1), який складається з:

-        Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (Розділ 1);

-        Транспортного податку (Розділ 2);

-        Плати за землю (Розділ 3).

1.2.   Єдиний податок (Додаток №2);

 1. Вважати Додатки №1, №2, невід’ємною частиною цього рішення.
 1. Додаток до рішення  сесії сільської ради від 11 липня 2014р. № 1 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Щаснівської сільської ради на 2015 рік» скасувати.
 2. Термін чинності цього рішення  до 31 грудня 2015 року включно.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію  з питань плану і бюджету та сільського голову Наливайчук А.В.

 

Сільський голова                                                      А.Наливайчук


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua